Toiminta

pilvijarven_metsaSipoon Vihreät perustettiin vuonna 1987 tavoitteenaan osallistua syksyn kunnallisvaaleihin.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Vihreiden periaatteiden ja arvojen mukaista kehitystä Sipoossa. Erityisen tärkeää Sipoossa meille on kestävä ja tasapainoinen kasvu. Kasvussa tukeudutaan hyviin sipoolaisin perinteisiin ja yhteisöllisyyteen.

Työskentelymme painopistealueita ovat rakentaminen ja maisema, yhdyskuntarakenteen hallittu kasvu entiseen tukeutuen ja hyvien peruspalveluiden riittävä resursointi.

De Gröna i Sibbo

Föreningen de Gröna i Sibbo grundades år 1987, som målsättning att delta i höstens kommunalval.

Tanken med föreningen är att främja utvecklingen i Sibbo enligt våra principer och värderingar. Ytterst viktigt för oss är att tillväxten är hållbar och balanserad med respekt för lokala traditioner. Tyngdpunkterna i vårt arbete ligger i byggande och landskap, utveckling av samhällsstrukturen baserat på det tidigarenämnda samt tillräcklig resursfördelning av basservice.