Toimintakertomus

Toimintakertomus vuodelta 2020

Yhdistys toimii Vihreän liiton paikallisena järjestönä Sipoon kunnassa. Sipoon Vihreiden tarkoitus on tukea Vihreän liiton toimintaa, lisätä puolueen kannatusta sekä vaikuttaa Sipoon kunnassa taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin ratkaisuihin elämisen laatua parantavasti, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävästi. Sipoon kunnan asukasmäärän kasvu on edelleen voimakasta, kasvun keskittyessä pääasiassa Nikkilään ja Söderkullaan. Väestön kasvu edellyttää vihreiden arvojen huomioimista kaikessa kunnallisessa suunnittelussa ja toiminnassa. 

Sipoon Vihreät valtuutetut  ja muut edustajat ovat toimineet seuraavissa luottamustoimissa: kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtajana, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtajana, tarkastuslautakunnan puheenjohtajana, keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajana. Valtuustossa on ollut viisi kunnanvaltuutettua. Valtuustoryhmän puheenjohtajana on toiminut Lilli Kahri.

Lisäksi Sipoon Vihreiden edustajat ovat olleet aktiivisina jäseninä sivistysvaliokunnassa, suomenkielisessä koulutusjaostossa, rakennus- ja ympäristövaliokunnassa, maankäyttöjaostossa, sosiaali-ja terveysvaliokunnassa, yksilöjaostossa, teknisessä valiokunnassa, Sipoon Vesi Oy:n johtokunnassa, vanhus- ja vammaisneuvostoissa. 

Vuonna 2020 luottamushenkilöt ja yhdistyksen jäsenet kävivät aktiivista keskustelua sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa, Sipoon Vihreiden nettisivuilla ja osallistumalla julkiseen keskusteluun. Yhdistyksen hallitus kokoontui kuusi kertaa vuoden 2020 aikana.

Maaliskuun alussa koronapandemia otti myös koko Suomen kouriinsa ja sosiaaliset kontaktit määrättiin valtiovallan toimesta minimiin. Yhdistyksen osalta tämä aiheutti haasteita sääntömääräisen kevätkokouksen järjestelyissä, joka kuitenkin rajoitusten höllentyessä pystyttiin pitämään 7.6.2020 Majatalo Boxin Handelsman’s Caféssa. Kokoukseen oli mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden avulla.

Kesän aikana käynnistettiin myös kuntavaalien ehdokashankinta, vaalikampanjan ja kuntavaaliohjelman suunnittelu.

Kuntavaalien ehdokashankinta käynnistettiin 26.9.2020 tarjoamalla ehdokasehdokkaille ja jäsenistölle perheineen puutarhajuhlat Majatalo Boxin Handelman’s Caféssa. Tapahtumalla oli hyvä vastaanotto ja Majatalon omistajan järjestämällä puutarhakierroksella saatiin aimo annos puutarhatietoutta, vinkkejä sekä hyötykasvien että perennojen hoitoon. Myös neuvot talveen varautumiseen otettiin mielellään vastaan ammattipuutarhurilta.

Yhdistyksen hallitus päätti tehdä hallinto-oikeuteen valituksen 7.11.2020 koskien Sipoon kunnanjohtajan tekemää salauspäätöstä, Nevas Gårdin maankäyttösopimukseen liittyvistä selvityksistä ja lausunnoista.

Syyskokous pidettiin täysin etäkokouksena koronarajoituksista johtuen 5.12.2020. Syyskokouksessa valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja hallitus vuodelle 2021. Puheenjohtajaksi valittiin Harri Lehtonen. Hallituksen jäseniksi Sini-Pilvi Saarnio, Lilli Kahri ja Juuso Tuulinen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Anders Selén, Marketta Mattila ja Tiina-Maria Levamo. Yhdistyksen sihteerinä toimii Rauno Haapaniemi.