Kuntavaaliohjelma 2021-2025

Vihreässä Sipoossa on sydän kohdallaan.

Se tarkoittaa vastuuta sekä luonnosta että ihmisistä. Luonnonläheisessä, merellisessä kunnassamme huolehdimme reilusti kaikkien sipoolaisten hyvinvoinnista.

Tavoitteemme valtuustokaudelle 2021-2025:


Edistämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksenteossa

 • arvioimme kaikessa päätöksenteossa vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön
 • edistämme avointa ja keskustelevaa päätöksentekokulttuuria
 • parannamme kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia 
 • otamme kuntalaiset mukaan budjetointiin ja kaavoitukseen


Huolehdimme reilusti kaikkien hyvinvoinnista

 • huolehdimme helposti saavutettavista mielenterveyspalveluista ja otamme käyttöön terapiatakuun
 • torjumme eriarvoistumista
 • takaamme toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut lähellä ihmistä
 • haluamme olla ylpeitä sipoolaisesta vanhustenhoidosta
 • tuemme kulttuurialan toimijoita, vahvistamme kirjastoja sivistyksen keitaina ja yhteisinä olohuoneina
 • varmistamme monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja vauhditamme uimahallin rakentamista
 • lisäämme kasvis- ja lähiruoan osuutta kunnan ruokapalveluissa


Varmistamme laadukkaan koulutuksen kaikille lapsille

 • turvaamme varhaiskasvatuksen sekä opetuksen resurssit ja laadun 
 • panostamme lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin
 • otamme lapset ja nuoret mukaan kehittämään kuntaa ja palveluita
 • ratkaisemme sisäilmaongelmat aikailematta ja tiedotamme tilanteesta avoimesti
 • kehitämme kouluverkkoa tasapuolisesti


Varjelemme Sipoon luontoa

 • otamme kaikessa päätöksenteossa huomioon ilmastonmuutoksen hillitsemisen
 • haluamme, että Sipoon ilmastotavoitteet päivitetään kunnianhimoisemmiksi ja Sipoo liittyy hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostoon
 • huolehdimme riittävistä viher- ja virkistysalueista sekä turvaamme luonnon monimuotoisuutta kunnan kaavoituksessa
 • päivitämme kunnan metsien hoito- ja käyttösuunnitelman
 • vaalimme lähiluontoa ja parannamme ulkoilualueiden saavutettavuutta
 • edistämme Sipoonkorven palveluiden kehittämistä ja kansallispuiston laajentumista


Liikumme ja elämme kestävästi

 • parannamme julkisen liikenteen saatavuutta ja toimivuutta koko Sipoon alueella
 • vauhditamme KeNi-rataa kehittämällä Nikkilästä ja Talmasta houkuttelevia asuinpaikkoja
 • kehitämme Söderkullan julkista liikennettä joustavaksi ja nopeaksi 
 • lisäämme polkupyöräilyn mahdollisuuksia ja pyöräilemme jatkossa turvallisesti muun muassa Söderkullan ja Nikkilän välillä
 • rakennamme kestävästi ja viihtyisästi sekä luomme tiivistä yhdyskuntarakennetta keskuksiin 
 • kehitämme ja elävöitämme kyliämme
 • suosimme puuta ja muita ekologisia materiaaleja rakentamisessa
 • arvostamme saaristo- ja perinnemaisemiamme


Toivotamme tervetulleeksi vastuulliset yritykset

 • vahvistamme kuntataloutta kestävästi edistämällä alueellista työllisyyttä 
 • varmistamme, että työllisyysyksikkö Risteyksen kynnys pysyy matalana ja tukea työllistymiseen saavat niin nuoret kuin aikuisetkin
 • luomme Sipoosta houkuttelevan yhteistyökumppanin elinkeinoelämän toimijoille
 • tuomme vihreää näkökulmaa elinvoiman ja yrittäjyyden tukemiseen

 

Kommunalvalsprogram på svenska