Kunnallisvaalit 2017

Sipoon vihreiden vaaliohjelma

Sipoon Vihreät – De Gröna i Sibbo edistää Sipoon kunnanvaltuustossa vihreiden arvojen toteutumista. Päätöksenteossa tärkeä perusta meille on aina kestävä kehitys.

Tulevalla vaalikaudella korostuvat koulutus, varhaiskasvatus, kulttuuri ja vapaa-aika, koska sote-uudistus toteutuessaan vie paljon päätöksiä kunnan ulkopuolelle, maakuntahallintoon. Paljon tärkeitä ja lähellä olevia palveluja jää kuitenkin kuntalaisten päätettäviksi.

Valtakunnallisten vihreiden tavoitteiden lisäksi Sipoossa on paljon paikallisia teemoja.


Paikallisesti Sipoossa haluamme edistää etenkin seuraavia asioita:

-Pidetään Sipoo hyvänä paikkana asua. Yhteisöllisyys, monipuolinen lähiluonto ja merellisyys ovat valttejamme, joista haluamme pitää huolta. Mahdollisimman esteetön pääsy luontoelämysten äärelle on yhä tärkeämpää.

-Asutuksen järkevä tiivistäminen taajama-alueilla takaa palveluiden ja joukkoliikenteen kehittymisen. Myös sipoolaisten kylien elinvoimaisuutta kannattaa tukea.

-Kehittyvässä Sipoossa tulee tunnistaa ajoissa rakennettavat alueet sekä rakentamattomaksi jätettävät tai suojeltavat alueet ja rakennukset, jotka halutaan säilyttää tuleville sukupolville.

-Kaksikielisyys on sipoolaista rikkautta. Haluamme edistää kielikylpyopetuksen laajenemista Etelä-Sipooseen ja kieliyhteistyötä muutenkin kasvatuksen ja koulutuksen saralla.

-Uudet asukkaat otetaan aktiivisesti mukaan osallistumaan ja kotiutumaan Sipooseen.

-Kannatamme vahvasti Sipoossa osallistavan budjetoinnin kehittämistä.

-Tulevalla vaalikaudella tulee selvittää mahdollisuudet rakentaa Sipooseen uimahalli ja lisätä pyöräilyreittejä.

-Varhaiskasvatuksen maksuttomuus on lapsirikkaassa Sipoossa hyvä keino tukea lasten tasavertaista mahdollisuutta oppia.

Vihreiden kuntavaaliteemat:


Rakennetaan lapsillemme maailman paras koulu

1 Palautetaan kaikkien lasten oikeus laadukkaaseen päivähoitoon ja edetään kohti maksutonta varhaiskasvatusta

2 Perutaan koulutusleikkaukset kunnissa ja tehdään kouluista maailman parhaita

3 Huolehditaan koko kansan kulttuurista ja sivistyksestä

Suojellaan yhteinen ympäristömme

4 Ilmastonmuutos pysäytetään kunnissa

5 Tehdään liikkumisesta sujuvaa ja elinympäristöstä viihtyisä

6 Suojellaan korvaamatonta luontoamme

Torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta, tehdään hyvinvointia lähellä ihmistä

7 Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistetaan ihmisten ehdoilla ja ongelmat ehkäistään ennalta

8 Ehkäistään köyhyyttä ja syrjäytymistä

9 Kunnista tehdään tasa-arvoisia ja syrjinnästä vapaita

Luodaan työtä ja turvaa koko Suomeen

10 Luodaan työpaikkoja ja elinvoimaa kuntiin koko maassa

11 Autetaan ihmisiä työttömyydestä työhön

12 Tehdään kotouttaminen hyvin ja otetaan uudet suomalaiset mukaan

Katso tarkemmin: www.vihreat.fi/vaaliohjelma2017