Toimintasuunnitelma

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Sipoon Vihreät ry – De Gröna i Sibbo rf.

Yhdistys toimii Vihreän liiton paikallisjärjestönä Sipoon kunnassa. Sipoon Vihreiden tarkoitus on tukea Vihreät rp:n arvoja ja toimintaa, kasvattaa sen kannatusta sekä vaikuttaa Sipoon kunnassa taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin ratkaisuihin elämisen laatua parantavasti ja sosiaalista tasa-arvoa edistävästi. Sipoon nykyisessä nopeassa kasvuvaiheessa vihreiden arvojen ajaminen päätöksenteossa on erityisen haastavaa ja todella tärkeää. Kaavoituspaineista huolimatta myös Sipoon upeaa luontoa on saatava säilytettyä.

Vuonna 2021 ylläpidetään hallituksen, luottamushenkilöiden ja jäsenten välistä keskustelua järjestämällä säännöllisesti kokoontumisia. Hallituksen kokoukset ovat jäsenistölle avoimia. Keskustelua käydään myös sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa. Yhdistyksen puheenjohtaja lähettää jäsenkirjeen jäsenistön sähköpostiryhmään 2-4 kertaa vuodessa. Sipoolaista vihreää ajattelua esitellään mm. yhdistyksen nettisivuilla. Tavoitteena on näkyä erilaisissa tapahtumissa, esimerkiksi syysmarkkinoilla positiivisesti. Yhdistyksellä on facebook-sivu ja -ryhmiä sekä verkkosivut, joita pidetään aktiivisesti ajankohtaisina. Yhdistyksen jäseniä rohkaistaan osallistumaan julkiseen keskusteluun ajankohtaisista kysymyksistä ja suunnitelmista.

Vuonna 2021 järjestetään yhdistykselle tärkeät kuntavaalit. Ehdokashankintaan, mainontaan ja esilläoloon tullaan panostamaan merkittävästi sekä painetussa mediassa että verkossa. Yhdistyksen tavoitteena kuntavaaleissa on valtuustopaikkojen määrän lisääminen, jotta voidaan vaikuttaa entistä paremmin päätöksentekoon kunnassamme. Vuoden 2021 talousarviossa huomioidaan tuleva vaalibudjetti. Alla listattuna tärkeät päivämäärät vaaleihin liittyen:

äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 26.2.2021
ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021
ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021
ennakkoäänestys kotimaassa: 7. – 13.4.2021
ennakkoäänestys ulkomailla: 7. – 10.4.2021
vaalipäivä: 18.4.2021

Yhdistys pyrkii lisäämään aktiivisuuttaan Uudenmaan piirin toiminnassa ja suorassa yhteydenpidossa Uudenmaan muihin paikallisjärjestöihin.

Sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään Sipoossa paikoissa, jotka voisivat houkutella jäseniä paikalle.