Sipoon Vihreiden Johanna Järventaus nimitetty Vihreiden eläinpoliittiseen työryhmään

Vihreiden puoluehallitus on 15.3. nimennyt Vihreiden eläinpoliittisen työryhmän. Työryhmän tehtävänä on seurata eläinpolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä, toimia asiantuntijaryhmänä ja tukea puolueen sekä vihreän hallitus- ja eduskuntaryhmän toimintaa eläinpolitiikan alalla sekä ideoida tapoja edistää vihreiden eläinpoliittisten linjausten toteutusta (esim. valtuustoaloitteita, mielipidekirjoituspohjia, toimenpide-ehdotuksia ja perusviestien kiteytyksiä). 

Sipoon Vihreistä ryhmän jäseneksi on nimetty Johanna Järventaus.

Ryhmän muut jäsenet ovat: Jaana Ailus, Teppo Heikkilä, Marjaana Laaksonen, Petri Leinonen, Sara Luotonen, Ninni Pekkala, Riitta Salmi, Tarja Suhonen. Työryhmän puheenjohtaja nimetään myöhemmin.