Sini-Pilvi Saarnio: Sipoossa tutkitaan kantatilaperiaatetta

Blogi Uudenmaan Vihreiden sivuilla 2.9.2015

Sipoon valtuustossa jätettiin alkuvuodesta kaikkien valtuustoryhmien yhteinen aloite, jolla on tarkoitus hakea muutosta kantatilaperiaatteen soveltamiseen. Aloite sai alkunsa pitkään itäneestä toivesta saada Sipooseen eläviä tiiviimpiä kyliä. Käytännössä aloitteen tarkoitus on siis saada lisää rakennuspaikkoja kyläkeskuksiin.

Sipoossakin kaavoituksessa käytetään rakennusoikeuksien mitoituksessa ns. kantatilaperiaatetta. Rakennusoikeuden määrittely perustuu sen mukaan vuoden 1959 olosuhteisiin. Tämä on paikoin estänyt järkevää kaavoittamista ja kylien tiivistämistä. Sipoossa katsotaan, että nyt on kantatilaperiaatteen radikaalin uudelleen arvioinnin paikka.

Aloitteessa valtuusto vaatii kaavoittajalta vaihtoehtoja nykyiselle kaavoitusmenettelylle. Valtuusto katsoo, että kaavoittajan ja ELY-keskusten käytäntöjä voidaan muuttaa, sillä kantatilaperiaatteen soveltaminen osayleiskaava-alueilla sekä asema- ja osayleiskaava-alueiden ulkopuolella ei perustu lakiin. Lakitoimistolta tilatun tulkinnan mukaan kantatilaperiaatteen soveltamiseen ei ole oikeudellista velvoitetta, jos maanomistajien yhdenvertaisuus saadaan kaavassa turvattua muilla keinoin.

Kunnanhallituksen käsittelyssä päädyttiin siihen, että kaavoitusta pyritään muuttamaan siten, että uutta kaavaa laadittaessa tutkitaan rakentamiselle erilaisia edullisuusvyöhykkeitä, joille sitten määritellään rakennusoikeusmitoitus. Mitoituksen pohjaksi tullaan luonnollisesti tekemään paljon selvityksiä. Valittua menetelmää on päätetty testata Sipoossa seuraavaksi laadittavassa kyläosayleiskaavassa, Pohjois-Paippisten kyläosayleiskaavassa.

Valtuustoryhmät haluavat myös, että koko kunnan yleiskaavaa seuraavan kerran päivitettäessä kantatilaperiaatteen soveltaminen otetaan uudelleen tarkasteluun.

Sipoon Vihreiden harmiksi aloitteen poliittisen käsittelyn yhteydessä alkukesästä enemmistön äänellä tuli esiin toive myös kyläkeskuksiin liittymättömän haja-asutuksen lisäämisestä. Ajatus on huolestuttava eikä asiaa varmaankaan ole mietitty loppuun saakka.

On jännittävä nähdä miten kantatilaperiaatteen romuttamistavoitteissa onnistutaan. Vihreiden työksi jäänee yrittää vahtia, että kunnallisessa päätöksenteossa huomioidaan velvoite yhdyskuntien eheyttämisestä ja ilmastonmuutoksen torjunnasta.

Sini-Pilvi Saarnio

Kirjoittaja on Sipoon vihreiden puheenjohtaja ja valtuutettu