Sini-Pilvi Saarnio: Rakennusvalvonta palvelee

Kolumni Sipoon Sanomissa 24.11.2016

 

Rakennusvalvonta palvelee

Sipoossa kulkee sitkeänä ikivanha huhu, jonka mukaan täällä ei saa rakentaa. Olen kahden valtuustokauteni aikana seurannut rakennusvalvonnan työtä sivusta ja läheltäkin – ja huomannut todellisuuden olevan ihan muuta.

Rakennusvalvonnassa päätöksiä tehdään virkamiesvastuulla perustuen lakiin ja asetuksiin. Sama koskee myös niitä asioita, jotka tuodaan rakennus- ja ympäristövaliokunnan päätettäväksi. Luvan hakijoita tulee lain mukaan kohdella yhdenvertaisesti. Mielivaltaa ei voi käyttää, vaan päätös perustuu jokaisen hankkeen osalta kohteena olevaan kiinteistöön sekä kaavan, rakennusjärjestyksen, lain, asetusten ja määräysten tulkintaan. Luvan edellytyksiä arvioitaessa otetaan huomioon myös naapurien asema sekä kokonaiskuva isommassa mittakaavassa.

Hakijalla ja viranomaisella on yhteinen tavoite: myönteinen lupapäätös laadukkaalle ja pitkäikäiselle rakennukselle, hyvälle lopputulokselle – sekä yksittäisen hankkeen että kokonaisuuden kannalta. Tavoitteeseen päästään joskus helposti, joskus se vaatii neuvottelua, lisää suunnittelua, kompromissejakin. Avoin keskustelu hankkeen alkuvaiheessa on paras tae ketterälle lupaprosessille.

Sipoo kasvaa voimakkaasti. Lupahakemusten määrä on suuri ja erityisesti isoja hankkeita on viime vuosina lähtenyt toteutukseen. Rakennusvalvonnassa riittää töitä, sillä käytännössä kaikelle rakentamiselle tarvitaan lupa tai ilmoitus.

Tällä vuosikymmenellä Sipoossa lähes 90 % suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamishakemuksista on käsitelty myönteisinä. Vuosina 2000­-2013 rakennusluvalla myönnettyjen uusien asuntojen on lukumäärä vaihdellut 100 ja 250 välillä. Vuonna 2014 luvitettujen asuntojen lukumäärä nousi yli 500:aan ja sama tahti on jatkunut.

Rakennusluvan keskimääräinen käsittelyaika on 2 kk. Aikaan vaikuttaa hakemuksen sisältö – hakija itse voi vaikuttaa käsittelynopeuteen varmistamalla, että hakemuksessa on vaadittavat liitteet ja suunnittelun vaativuuteen nähden kelpoisuusehdot täyttävän suunnittelijan laatimat asialliset piirustukset. Sähköisellä asioinnilla (lupapiste.fi) pyritään edelleen nopeuttamaan prosessia.

Parin vuoden takaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä rakennusvalvonta sai erittäin hyvää palautetta. Sipoossa on rakennettu yhdessä kokonaisuutta, jonka tavoitteena on palvella mahdollisimman hyvin asukkaita ja yrittäjiä. Rakennusvalvonnalle annan tässä työssä onnistumisesta suuren kiitoksen.

Sini-Pilvi Saarnio
Kirjoittaja on kunnanvaltuutettu (vihr.) sekä rakennus- ja ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja