Sini-Pilvi Saarnio: Sivistyksen palveluverkkosuunnitelmasta 11.6.2018

Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa
Vihreä valtuustoryhmä 11.6.2018 / Sivistyksen palveluverkkosuunnitelmasta

 

Puheenjohtaja,

en oikein tiedä mitä sanoisin. Vihreä valtuustoryhmä on hämmentynyt tämän suoraan sanottuna epämääräisen paperin edessä. Tässä on ympäripyöreää hallintojargonia, itsestäänselvyyksiä ja ilmassa leijuvia periaatteita.

Tässä on myös kryptisiä muotoiluja, tässä yksi esimerkki: ”alueiden ominaispiirteiden mukaan isommillekin kouluille voidaan tehdä varaus”. Ja on kyseenalaisia yleistyksiä. Se, että tilakustannuksista halutaan säästää ja kehittää mieluummin opetuksen laatua on kehno argumentti, sillä yhtä lailla opetus ja oppiminen edellyttää tarkoituksenmukaisia ja viihtyisyyttä luovia tiloja ja terve sisäilma taas laaturakentamista.

Tilojen monikäyttöisyydellä on etunsa, mutta nuorisotilojen mahdollinen sijoittaminen koulun yhteyteen tuntuu kehnolta ratkaisulta.

Kaikkiaan lähtökohta, että suunnitelmassa käydään läpi lähinnä tilakysymyksiä, on outo. Ja outoa on myös se, ettei tilojen nykykäytön, korjausvelan ja tulevaisuuden suhteen ole mitään selkeitä askelmerkkejä – paitsi hivenen Talman osalta – ja todetaan lähes kaiken suhteen, että asiasta päätetään vuonna 2019.

Varhaiskasvatuksen osalta ihmetyttää, että sanotaan sen olevan pääsääntöisesti lähipalvelua, ja sitten lisätään perään, että Nikkilään, Söderkullaan ja Talmaan tulee kunnallisia päiväkoteja ja asukastiheyden mukaan ne ovat maksimissaan 8-ryhmäisiä.

Seminaareissa keskusteltiin paljon samojen tilojen käyttämisestä kielikylpyyn ja kaksikielisiin yksiköihin. Nämäkin puuttuvat kokonaan tästä paperista.

Tuntuu, että kasvu yllättää ja ei pysytä vauhdissa mukana.

Anteeksi nyt vain.

Summa summarum. Tätä on työstetty monta vuotta, mutta vieläkään tämä ei ole suunnitelma. Vihreät haluaisi itseasiassa lähettää tämän uudelleen valmisteltavaksi, mutta siihen ei nyt ole aikaa. Edes jotain pitää saada lyötyä lukkoon ennen kesää. Näkisimmekin, että tätä paperia ei tulisi tituleerata suunnitelmaksi, vaan ennemminkin ehkä periaatteiksi. Itse suunnitteluhan meillä on vielä edessä. Ja se on nyt sitten syksyllä todella tehtävä, paneuduttava ja lopetettava tämän asian eteenpäin siirtäminen.

Jäin miettimään mihin valtuustoryhmien ja muiden tahojen kuulemista ja lausuntoja tarvittiin, kun niitä ei tässä yhteydessä kuitenkaan ole käsitelty. Tai jos onkin, niin se ei näy käsittelyhistoriassa. Vihreän ryhmän lausuntoahan valmistelumateriaalissa ei ole edes lainkaan mukana, vaikka sellainen on kyllä lähetetty ja kuitattu vastaanotetuksi. Jälkeäkään siitä ei ole havaittavissa tässä lopputuloksessa.

Eli näkisimme, että tämä on vain raaka pohja, jonka päälle rakennetaan perusteellisempi ja aikataulutettu selvitys, väestöennusteiden ja muiden taustatietojen perusteella. Mallia voisi ottaa vaikka Oulusta tai Keravalta.

Tähän lopuksi vielä toivon, että olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että palveluverkkosuunnitelmaa pitäisi päivittää vuosittain talousarvion tekemisen yhteydessä, jolloin suunnitelma eläisi vuosittain investointisuunnitelman kanssa käsi kädessä.