Sini-Pilvi Saarnio: Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 11.6.2018

Sipoon vihreä valtuustoryhmä 11.6.2018 / Tilinpäätös

 

Hyvä puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja virkamiehet sekä muut kuuntelijat!

Sipoo on kolmatta vuotta maamme prosentuaalisesti nopeimmin kasvavien kuntien joukossa. Meitä on vihdoin yli 20 000. Rakentaminen on vilkasta ja se käy ilmi vaikkapa vain vilkaisemalla katukuvaa Söderkullassa tai Nikkilässä. Ihan kasvutavoitteisiin ei ole päästy, mutta rakennuslupia ainakin suolletaan ennätystahtia – viime vuonna myönnettiin lupa 785 uudelle asunnolle.

Taloustilanteemme on jatkunut hyvänä. Veroeuroja saatiin 4 M€ enemmän kuin osattiin ennustaa. Kiitos sipoolaisille ahkerille veronmaksajille! Uhkana tulevaisuudessa voi kuitenkin olla ulkoisten toimintakulujen kasvu, joka näkyy jo nyt. Tiukka taloussuunnittelu ja kuri siis jatkukoon laatua ja inhimillisyyttä unohtamatta. Varsinkin koulutoimen haasteissa toivomme jälkimäisten adjektiivien painavan enemmän!

Hallitsematon kasvu voi johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin. Palveluissa volyymi ei ole avainsana, vaan laatu. Kun asukaspohja kasvaa lähivuosina kovaa vauhtia, niin se todella edellyttää perehtynyttä palveluverkkosuunnitelmaa ja soten puolelta riittäviä resursseja perheiden palveluihin. Erityistä tukea tarvitsevia ja monilapsisia perheitä on muuttajien joukossa yhä enemmän. Huonosti voivien nuorten määrä on huolestuttavasti noussut. Päihde- ja mielenterveyspalveluihin perustasolla on painetta. Ja vaikka sijoitettujen lasten määrä on säilynyt vielä alhaisena, niin väestönkasvu voi muuttaa piankin tilannetta, jos ongelmiin ei ajoissa kyetä puuttumaan.

Lasten, nuorten ja perheiden lisäksi Sipoon on tietenkin panostettava laadukkaaseen vanhustyöhön. Yli 85 vuotta täyttäneiden osuus on kasvanut 32 % kuluneiden viiden vuoden aikana ja sama trendi jatkuu.

Haasteita kasvavalla Sipoolla siis piisaa!

Positiivinen voisi olla sen suhteen, että työttömyysaste on pysynyt matalana ja verotulot ovat kasvaneet. Ja olihan siellä vihreää mieltä lämmittävää uusiutuvaa sähköä ja muutakin ympäristöasiaa…

Miten sitten saamme vastattua Sipoon haasteisiin? Upea sijainti ja hyvä taloustilanne meillä jo on, joten jäljelle jää vaalia henkilöstön osaamista, motivaatiota ja hyvinvointia. Fiilis-kyselyn perustella tilanne Sipoossa on valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella, mikä on iloinen uutinen. Emme kuitenkaan voi tuudittautua näihin tuloksiin, vaan meidän pitää muistaa ylläpitää hyvää johtamista. Henkilöstöraportissakin todetaan, että työhyvinvointiin vaikuttaa erityisesti hyvä esimiestyö, perustyön hyvä sujuvuus ja oikeudenmukaisuuden kokemus. Arjessa ja kiireessä jaksamista auttaa vilpitön kiitos. Ja se ei saisi olla pelkkää puhetta. Jos Sipoon halutaan olevan Suomen halutuin myös työnantajana, niin oikeudenmukaista palkkaa on maksettava myös suorittavalle tasolle. Näin ei joka alalla Sipoossa ole. Mutta jos olisi, niin pärjäisimme kilpailussa hyvistä työntekijöistä. Toivomme, että suorittavalle tasolle on alettu maksaa paremmin, sillä Sipoon kunnan työntekijän keskipalkka on raportin mukaan noussut 2083 eurosta 3111 euroon. Raportista ei kylläkään käy yksityiskohtaisemmin ilmi millä sektorilla ja millä työntekijätasolla palkka on noussut… Palkan lisäksi erittäin tärkeää on myös joustavuudesta ja työnjaon oikeudenmukaisuudesta huolehtiminen. Ylimääräiset palkitsemisohjelmat ovat jollain lailla turhia, jos nämä perusasiat saadaan kaikkien osalta kuntoon.

Henkilöstöraportissa huolta herätti sisäilmaongelmien kanssa painiminen. Sisäilmaongelmat ovat luonnollisesti heijastuneet myös kunnan talouteen. Toivomme, että sisäilmaongelmiin suhtaudutaan Sipoossa vakavasti ja annetaan kaikille oirehtiville mahdollisuus vaihtaa terveempään työtilaan viivyttelemättä. Sisäilmasairaudet ovat monimutkaisia ja haastavia ratkoa. Sisäilmaongelmiin on nyt kuitenkin vihdoin selvästi haluttu tarttua, ja sillä ne lopulta saadaan selätettyä. Henkilöstöraportin mukaan työntekijöiden hengityselinsairauksien osuus on vähentynyt kolmanneksella vuoteen 2016 verrattuna, mikä on tässä yhteydessä ilahduttavaa.

Lopuksi haluan kiittää vuodesta 2017 loistavia kunnan työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä. Ilman teidän ja meidän työpanosta tämä ei onnistuisi. Kiitos!