Sirpa Pöllönen: Yksinäisyydestä osallisuuteen

Kolumni Sipoon Sanomissa 30.8.2018

 

Yksinäisyydestä osallisuuteen

Monet meistä kokevat yksinäisyyttä ja osattomuutta. Perheet hajoavat ja yksineläviä on enemmän, yhteiskunta muuttuu koko ajan ja yhä vähemmän ihmiset ovat kasvokkain. Somen kautta ollaan yhteydessä, mutta se ei ole vuorovaikutusta kahden ihmisen välillä. Se on enemmänkin tarinallista yhteyttä, kerromme kuvin ja sanoin mitä milloinkin teemme ja missä.

Yksinäisyys ahdistaa, pelottaa ja masentaa. Se aiheuttaa epätoivoisia tekoja ja lisää päihteiden käyttöä sekä erilaisia riippuvuuksia. Hyvää oloa haetaan alkoholista, kannabiksesta, pelikoneesta, pornosta tai himokuntoilusta. Meillä on monia yksinäisten ja syrjäytyneiden ryhmiä, joita yhteiskunnan keinoin yritetään tavoittaa.

Etsivä nuorisotyö on ollut kunnan ja kirkon nuorisotyön muoto jo vuosikymmenet. Nyt etsivän työn kautta tavoitellaan yhä uusia ryhmiä kuten niitä yli 60.000 työikäistä miestä, jotka eivät ole mukana missään yhteiskunnan rekisterissä, paitsi väestörekisterissä. Monella heistä ei ole kotia, ei asuntoa. He asuvat kadulla, ystävien nurkissa tai jopa metsissä. Eräs yksinäisten ryhmä on maahanmuuttajataustaiset naiset, jotka ovat pääosin vain kotonaan.

Toinen iso ryhmä ovat ikääntyvät, yksinäiset miehet. Heitä etsitään huoltoasemilta, kaupoista ja toreilta ja ohjataan toisten, ikäistensä miesten seuraan ukkonuorkkarille.

Tulevan sote- ja maakuntauudistuksen yksi tärkeä tavoite on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa. Hyte-toiminnan tavoitteena on lisätä ihmisten osallisuutta erilaisten tapahtumien, toimintojen ja tilojen kautta. Järjestöille ja yhdistyksille suunnattua hyte-rahoitusta on luvattu asukas- ja kansalaistaloille, kulttuuripajoille, tyttöjen ja poikien taloille, avoimelle matalankynnyksen toiminnalle, ryhmätoiminnoille sekä kuntouttavaan toimintaan, omaishoitajien paikallistoimintaan ja sopeutumisvalmennuksiin.

Sipoo on yhdistysten ja järjestöjen kunta. Nyt on oikea aika aloittaa tulevan toiminnan suunnittelu. Kun kuntien mahdollisuudet tukea erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä vähenee, on toimintaa hyvä tarkistaa ja tarkentaa niin, että se vastaa kunnan ja tulevan maakunnan toiminnalle asettamia tavoitteita.

Sirpa Pöllönen

Kirjoittaja on Sipoon Vihreiden puheenjohtaja