Keskustelu ei ole turhaa riitelyä

Mielipidekirjoitus Sipoon Sanomissa 24.1.2019

 

Keskustelu ei ole turhaa riitelyä

Avoin keskustelu yhteisistä asioista on demokratian ydintä. Se ei ole ”sopuisan päätöksenteon rikkomista” (SiSa 17.1.), vaan päättäjien velvollisuus. Päättäjien velvollisuus on myös olla vääntelemättä faktoja ja noudattaa Suomen lakia.

Vihreät ovat halunneet nostaa uuden rakennusjärjestyksen osalta esiin epäkohtia, jotka liittyvät maankäytön periaatteisiin, lailliseen järjestykseen ja rannikon ympäristöarvoihin.

Se ei tarkoita, että väittäisimme ”omakotitaloja laittomuuksiksi”, vaan sitä, että jokaisen rakennuksen tulee täyttää laissa määritellyt luvan myöntämisen ehdot. Yksi lupa voi johtaa kerrannaisvaikutuksiin, jotka voivat olla merkittäviä, sillä kaikkia vastaavan luvan hakijoita on kohdeltava tasapuolisesti.

Kun uutta rakennusjärjestystä käsiteltiin, ongelmat tulivat myös virkamieslausunnossa varsin selvästi näkyviin. Asiantuntija-arvio vaikutustenarviointiraportista oli, että se on ”puutteellinen, tarkoituksenhakuinen ja siten epäammattimaisesti laadittu.”

Helsingin hallinto-oikeuden päätös kumota rakennusjärjestystä osoittaa, että kritiikillemme on vahvat perusteet. Lopullinen ratkaisu saadaan KHO:sta, jos kunnanhallituksen valitus otetaan käsittelyyn.

Olemme samaa mieltä sujuvoittamisryhmän jäsenten kanssa siitä, että ihmisten asioita on hyvä viedä yhdessä eteenpäin. Sitäkin enemmän olemme huolissamme puoluekurin vaikutuksesta päätöksiin.

Sipoon sosiaali- ja terveysvaliokunta esitti tämän vuoden sote-budjettiin yksimielisesti 600 000 euron lisäystä. Eri puolueita edustavat jäsenet ymmärsivät, että Sipoon kasvu ei tule ilmaiseksi, vaan se näkyy lisääntyneenä sote-palvelujen tarpeena lapsiperheistä vanhuksiin.

Kuormittuneet työntekijät yrittävät parhaansa. Tehojen irtiotolla on kuitenkin rajansa, kun työnä on ihmisten kohtaaminen ja konkreettinen auttaminen.

Miten sitten kävikään?  Sote-valiokunnan yksimielisyydellä ei ollut enää jatkokäsittelyssä mitään merkitystä. Puolueiden ryhmäkuri piti valtuustossa. On toki hyvä asia, että talousarvion esitys 900 000 euron sote-leikkauksesta suhteessa valiokunnan esitykseen ei toteutunut aivan sellaisenaan. Leikattiin vain 700 000 euroa.

Tämänkään toteaminen ei ole riitelyä. Avoin keskustelu kuntalaisten elämään vaikuttavista päätöksistä jatkukoon.

Lauri Kajander, Marketta Mattila ja Sini-Pilvi Saarnio (vihr.)

 

 

Aiheet: