Lilli Kahri: Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 11.11.2019

Vihreiden ryhmäpuheenvuoro/budjetti vuodelle 2020

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Sipoo on yksi elinvoimaisimmista kunnista, jossa on parhaat mahdollisuudet kasvulle. Tämä käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön tekemästä kasvupotentiaalianalyysistä, jossa arvioitiin kunnan aluetaloutta, vetovoimaa, väestöä ja asumista. Voimme siis katsoa positiivisesti ja luottavaisesti tulevaan. Isossa kuvassa meillä menee hyvin. Kasvavan kunnan haasteena kuitenkin on saada tulot riittämään kasvavaan palveluntarpeeseen ja investointeihin. Tulevina vuosina velkamäärämme kasvaa rajusti. On tärkeää, että investointien ja velkaantumisen rinnalla talous pyritään pitämään tasapainossa ja kulukehitys maltillisena. Se ei kuitenkaan voi tarkoittaa sitä, että tehostamisen nimissä kuntalaisten palvelutaso heikkenee.

Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia, edistää alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Kun kahdeksan vuotta sitten muutin Sipooseen oli meitä sipoolaisia 1500 vähemmän kuin nyt. Silloin sai terveyskeskukseen kiireettömän ajan lääkärille kahden viikon päähän. Nyt jonotusaika on kaksi kuukautta. Kasvu on hyvä ja tavoiteltava juttu, mutta kasvavassa kunnassa kasvaa myös palveluiden tarve. Kun palveluita ei  pystytä kasvattamaan väkiluvun kasvun kanssa samassa suhteessa näkyy tämä kuntalaiselle palvelutason heikkenemisenä. Erityisesti  tämä näkyy sosiaali- ja terveyspuolella ja sivistyspalveluissa.

Vihreä valtuustoryhmä on huolissaan lasten ja nuorten palveluiden tilanteesta Sipoossa. Kun kunnan väestönkasvu on viime vuosina painottunut erityisesti lapsiin ja nuoriin, on selvää että lasten ja nuorten palveluiden kysyntä kasvaa ja kunnan on tähän tarpeeseen kyettävä vastaamaan. Perheneuvolan jonotusaika on tällä hetkellä viisi kuukautta, neuvolan perhetyön asiakkuudet ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 2015. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Aluehallintovirasto on jo kolme kertaa pyytänyt kunnalta selvitystä kolmen kuukauden määräaikojen ylityksistä lastensuojelussa.

Jälleen kerran nostamme  esille ennaltaehkäisevän toiminnan tärkeyden. Tämä ehkäisee ongelmien kasaantumista ja vaikeutumista ja tulee loppujen lopuksi kunnalle paljon halvemmaksi kuin vaikeutuneiden ongelmien korjaaminen. Olemme esimerkiksi lähes ainoita kuntia, joilla ei ole nuorisoasema toimintaa. Ennaltaehkäisevän toiminnan puute lasten ja nuorten palveluissa näkyy lopulta siinä, että joudumme turvautumaan järeisiin ja kaliisiiin hätäratkaisuihin kuten lasten sijaishuoltoon kodin ulkopuolella. Yhden sijoituksen hinta on tarvittavista palveluista ja tuen määrästä riippuen 80 000-100 000 €/per lapsi / vuosi.

Nämä ovat todella huolestuttavia faktoja lasten- ja nuorten palveluiden tämän hetkisestä tilanteesta Sipoossa. Vihreä valtuustoryhmä tuleekin esittämään selvää lisäpanostusta lasten ja nuorten palveluihin ja panostamista erityisesti ennaltaehkäisevään toimintaan.

Talousarviossa on ensi vuonna sivistyspuolelle suunnitteilla sopeuttamistoiveita. Säästöjä tulee etsiä ensisijaisesti muualta kuin perustoiminnasta. Kriittinen palveluverkon tarkastelu ja hallinnollisten kulujen karsinta tulee olla tehtynä ennen kuin säästämme lastemme arjesta kasvattamalla koulujen ryhmäkokoja tai leikkaamalla tuntiresurssia. Toiminnan tarkastelua ja säästöjä tulee etsiä kaikilta osastoilta ei vain sivistyksestä ja sotesta. On tärkeää, että säästöpaineissa resurssit suunnataan ja kohdennetaan oikeisiin asioihin. Kunnan peruspalveluista ja perustehtävistä tulee etsiä säästöjä viimeisenä.

Liian tiukille vedetty talous ja säästöt lisäävät kunnan henkilöstön kuormittuneisuutta ja heikentävät työhyvinvointia. Jo nyt on kunnan työntekijöiden keskuudesta kantautunut huolta liiallisesta työkuormasta ja opettajat ovat tuoneet esille huolensa sivistyspuolelle esitetyistä säästöistä.

Toivomme, että kestävän kehityksen työ jatkuu kunnassa entistä kunnianhimoisempana vuoden 2020 aikana. Muistutamme kuntaa noudattamaan toiminnassaan ympäristöohjelmaa ja KUUMA-kuntien ilmasto-ohjelmaa. Ensi vuoden alusta lähtien kasvisruokaa tarjotaan vapaasti otettavaksi myös alakoulujen ruokailijoille. Kiitos tästä! Hienoa, että punaisen lihan tarjontaa vähennetään ja suositaan entistä enemmän kala- ja kasvisruokia ympäristö- ja hyvinvointihyötyjen lisäämiseksi.

Tulevina vuosina kaavoitus on avainasemassa Sipoon kehityksen takaamisessa. Me vihreät haluamme kehittää Sipoota kestävässä hengessä. Meidän tulee osata edistää kaavoja oikeissa paikoissa ja olla ottamatta työn alle kaavoja, joista ei ole vastaavaa hyötyä kasvun tukemiseksi. Meidän tulee myös osata luottaa enemmän korkeasti koulutettujen työnsä osaavien kaavoittajien asiantuntemukseen. Nikkilän ja Söderkullan taajamien keskustoja tulee kehittää, kolmatta kasvavan kuntamme keskustaa Talmaakaan ei saa unohtaa. Kunnan maapoliittisen ohjelman työkaluja tulee käyttää, vaikka osa niistä ikäviä onkin. Ensi vuonna pääsemme jo, jos niin haluamme, käärimään hihoja tässä asiassa. Pieniä pikkukaupungin merkkejähän on havaittavissa Nikkilän ja Söderkullan katukuvassa, emmekä me ainakaan malta odottaa, että päästään jatkamaan tätä kehittämistä.

Kuten alussa totesin, on Sipoo tällä hetkellä yksi Suomen elinvoimaisimmista kunnista. Kasvutavoitteemme on kova ja edessä on vielä paljon työtä sen saavuttamiseksi. Kun haluamme jatkaa kasvua ja pitää Sipoon haluttuna tulee meidän tarjota viihtyisiä asuinalueita ja hyviä, monipuolisia palveluita. Uimahalli on yksi tulevaisuuden vetovoimatekijä, jonka avulla saamme pidettyä Sipoon houkuttelevana ja kiinnostavana asuinpaikkana. Lopuksi haluan esittää vihreän valtuustoryhmän kiitokset kunnan osaaville ja sitoutuneille työntekijöille. Kiitokset myös muille poliittisille ryhmille hyvästä yhteistyöstä.