Lilli Kahri: Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa / Budjetti 2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kuluva vuosi on ollut poikkeuksellinen ja se on vaikuttanut kunnan toimintaan monin eri tavoin. Vuoden 2021 budjetista joudutaan päättämään vaikeassa tilanteessa. Koronaan liittyviä epävarmuustekijöitä on paljon, liittyen sekä verotulojen kehitykseen että siihen, miten paljon sote-palvelujen tarve kasvaa. 

Vihreät pitävät velvollisuutenaan turvata kuntalaisten laadukaat palvelut. Vaikka talouden suhteen olemme epävarmassa tilanteessa, tulee meidän huolehtia että lasten ja nuorten eikä heikoimmassa asemassa olevien ei pidä joutua maksamaan kriisin suurinta laskua. Vihreät eivät halua säästää varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta, sosiaali- ja terveyspalveluista. 

Tällaisena aikana on erityisen tärkeää, että päätöksentekokulttuuri on kunnossa. Sipoon strategiaan kirjattujen arvojen mukaisesti toiminnan pitäisi olla avointa ja läpinäkyvää. Vihreä valtuustoryhmä haluaa ilmaista huolensa viimeaikaisesta kehityksestä. Päätösten valmistelussa ei aina ole otettu riittävästi huomioon valtuuston hyväksymää keskeistä periaatetta, jonka mukaan Sipoo järjestää ja tuottaa palvelut sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tämän periaatteen pitäisi ohjata kaikkea päätöksentekoa, sekä ensi vuoden budjetin että investointien osalta. 

Olemme myös huolissamme juridisesta osaamisesta Sipoon kunnassa. Kunnan oman lakimiehen tarpeesta on puhuttu aiemminkin, mutta kuluneena vuotena hän todella olisi tienannut palkkansa takaisin. Tuntuu, että saamme kuntaan enenevässä määrin pulmallisia lakipähkinöitä, joissa kunnollinen juridinen osaaminen on välttämätöntä. Ehkä koronakriisin helpotettua palkkaamme vihdoin kuntaan lakimiehen, joka valvoo silmä tarkkana Sipoon kunnan ja sipoolaisten veronmaksajien etua. Tämän selvittämistä tulemme varmasti esittämään heti, kun korona ja kunnan talous saadaan paremmalle tolalle, vaikka tosiasiallisesti tarve olisi ollut jo aiemmin. Toivomme kaikkien ryhmien suhtautuvan vakavasti tähän huomioon. Me kaikki teemme luottamushenkilönä työtä virkavastuulla. 

Ryhmämme on toistuvasti puhunut ennaltaehkäisevistä palveluista ja jälleen kerran nostamme  esille ennaltaehkäisevän toiminnan tärkeyden. Tämä ehkäisee ongelmien kasaantumista ja vaikeutumista ja tulee loppujen lopuksi kunnalle paljon halvemmaksi kuin vaikeutuneiden ongelmien korjaaminen. Lasten ja nuorten pahoinvointi ja oireilu on puhuttanut paljon Sipoossa kuluvan vuoden aikana. Kunnan tulee aktiivisesti etsiä keinoja puuttua tähän oireiluun. Valtuusto reagoi asiaan  jo viime vuonna ja lisäsi vuoden 2020 budjettiin ehkäisevän päihdetyöntekijän toimen tekemään ennaltaehkäisevää työtä nuorten hyväksi. Valtuuston tahtotilasta huolimatta työntekijä ei ole vieläkään aloittanut ja rekrytointi on vasta nyt käynnistynyt. Nuorilla ei ole aikaa odottaa. 

Huolestuttava esimerkki tempoilevasta päättämisestä taas on prosessi, jolla kielikylpyopetusta on haluttu laajentaa Söderkullaan. Jos suomenkielisen opetusjaoston ilman vanhempien ja asiantuntijoiden kuulemista tekemä hätäinen päätös hyväksytään keskiviikkona sivistysvaliokunnassa, se tarkoittaa karhunpalvelusta Leppätien arvostetulle kielikylpypedgogiikalle. On resurssien haaskausta aloittaa Etelä-Sipoossa kielikylpy ilman riittävää oppilaspohjaa, joka saadaan luotua vasta sitten kun varhaiskasvatuksen kielikylpyopetuksessa on riittävästi lapsia. Sipoo ei etenkään koronan sopeutusohjelman keskellä voi tuhlata opetustoimen resursseja kielikylvyn pikaiseen laajentamiseen vain muutaman oppilaan tähden. Etelä-Sipoon muutamat kielikylpyoppilaat mahtuvat edelleen syksyllä 2021 Leppätien nykyisiin opetusryhmiin. Ryhmämme kannattaa kielikylvyn aloittamista Söderkullassa hallitusti ja pedagogiikka edellä vuonna 2024. 

Vihreä valtuustoryhmä katsoo, että ensi vuoden budjetin investointiosaan ei pidä tehdä miljoonan euron varausta Keravan puolella sijaitsevaan Keinukallion monitoimihalliin. Etenkin kun päätöstä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta paljon tärkeämmästä uimahallista siirretään jatkuvasti eteenpäin, kohti 2030-lukua, ja Sipoo saa edelleen nauttia maineesta Suomen suurimpana kuntana, jossa ei ole uimahallia. 

Toivomme, että kestävän kehityksen työ jatkuu kunnassa entistä kunnianhimoisempana vuoden 2021 aikana. Muistutamme kuntaa noudattamaan toiminnassaan ympäristöohjelmaa ja KUUMA-kuntien ilmasto-ohjelmaa. Toistaiseksi Sipoossa liikkuminen on paljolti yksityisautoilun varassa. On kuitenkin tosiasia, että tulevaisuudessa tuskin voimme yksityisautoilla fossiilisilla polttoaineilla niin paljon kun huvittaa. Siksi on tärkeää, että liikenteen päästöjen vähentämiseksi tehdään toimia, ensisijaisesti toimia jotka parantavat joukkoliikenteen saatavuutta ja houkuttelevuutta, ja edesauttavat siirtymään kestävämpään tapaan liikkua. Me vihreät pidämme tärkeänä joukkoliikenteen vetovoimaisuutta sen kehittämistä ja parantamista. Kerava-Nikkilä -radan avaaminen henkilöliikenteelle on strategisesti tärkeää Sipoolle, ja tukee osaltaan kunnan asukasmäärän kasvun tavoitetta sekä päästövähennystavoitetta. 

Työntekijät ovat kunnan tärkein voimavara. Koronakriisin aikana moni ammattiryhmä on erityisen kuormittunut. On löydettävä keinot tukea työntekijöiden jaksamista ja huolehdittava työsuojelusta. Ryhmämme kiittää jokaista Sipoon kunnan työntekijää kuntalaisten hyväksi tehdystä tärkeästä työstä.