Oma koulu kahdeksalle oppilaalle?

Mielipidekirjoitus Sipoon Sanomissa 26.11.2020

 

Oma koulu kahdeksalle oppilaalle?

Olemme huolissamme Sipoon päätöksentekokulttuurin nykytilasta. Sipoon strategiaan kirjattujen arvojen mukaisesti kaiken toiminnan pitäisi olla avointa ja läpinäkyvää.

Nämä periaatteet ovat kuitenkin tyystin unohtuneet kiireessä, jolla kielikylpyopetusta ollaan laajentamassa Etelä-Sipooseen. Sivistysvaliokunta päätti 18. marraskuuta, että monista riskeistä ja ongelmista huolimatta kielikylpyopetus aloitetaan Sipoonlahden koulussa jo syksyllä 2021, vastoin asiantuntijoiden näkemystä.

Leppätien kielikylpykoulun pedagogiikka on laajalti arvostettua koko maassa. Mahdollisuus pitkäjänteiseen ja varhaiskasvatuksen kautta alkavaan kielikylpypolkuun on ollut monelle perheelle kannustin muuttaa Sipooseen.

Tätä hyvän perintöä ei pitäisi nyt haaskata vastuuttomalla päätöksellä, jonka pohjalta Etelä-Sipooseen ollaan yhtäkkiä polkaisemassa ”kielikylpykoulua” kahdeksalle oppilaalle. Sivistysvaliokunnalle annetun esityksen mukaan 0-2-luokista muodostuvan opetusryhmän minimikoko olisi ollut 16 oppilasta, mutta tästä päätettiin ottaa vielä puolet pois.

Tilanne on poikkeuksellinen, sillä samaan aikaan kaikille kunnan toimialoille, myös sivistyspuolelle, kohdistuu koronakriisin johdosta säästöpaineita.

Oudot piirteet päätöksenteossa antavat ymmärtää, että asiaan liittyy oman edun ajamista Sipoon suurten puolueiden kabinettisopimusten avulla.

Perustuslain turvaama yhdenvertaisuus ja tasapuolisen kohtelun periaate ovat myös jääneet sivuun. Asianosaisten kuuleminen on nopean prosessin aikana ollut pelkkä muodollisuus.

Vanhemmilta saatua voimakasta kritiikkiä ei ole otettu asianmukaisesti huomioon valmistelussa eikä päätöksenteossa, sillä kuulemis- ja tiedotustilaisuus Etelä-Sipoon kielikylvystä järjestettiin vain päivää ennen sivistysvaliokunnan kokousta.

On erikoista, että myös suomenkielinen koulutusjaosto oli antanut Etelä-Sipoon kielikylvyn laajentamista puoltavan lausunnon jo edellisviikolla, kun vanhemmille vasta lähetettiin kutsuja kuulemistilaisuuteen.

Kielikylpyopetuksen laajeneminen Etelä-Sipooseen on toivottu uudistus. Sen pitäisi kuitenkin tapahtua kustannustehokkaasti ja hallitusti, siten että uusi kielikylpykoulu kasvaa Etelä-Sipooseen orgaanisesti varhaiskasvatuksen kautta.

Monialaisen asiantuntijaryhmän ehdottama vuosi 2024 on realistinen ajankohta, jolloin Etelä-Sipoon varhaiskasvatuksessa olisi riittävästi kielikylvyn jo valinneita lapsia. Nyt tehty päätös vaarantaa Sipoon kielikylpyopetuksen hyvän maineen ja on pedagogisesti täysi torso.

 

Lilli Kahri
Riitta-Kaisa Kosonen
Harri Lehtonen
Marketta Mattila
Sini-Pilvi Saarnio

vihreä valtuustoryhmä

 

Pasi Ylirisku

suomenkielisen koulutusjaoston varapj.