Marketta Marttila: Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa / Budjetti 2022

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

uusi valtuusto on nyt päättämässä vuoden 2022 budjetista ja toivon mukaan viisautta riittäää matkaan. Juuri nyt Glasgow´n ilmastokokouksen jälkeen on yhdestoista hetki – niin globaalisti kuin paikallisella tasolla.

Siksi myös Sipoon tulevien vuosien taloussuunnitelmaa pitää laatia johdonmukaisesti kestävään kehitykseen tukeutuen.

Ensi vuoteen liittyy paljon epävarmuutta. Koronan aiheuttamaa hoitovelkaa riittää terveydenhoitoon, puhumattakaan siitä miten karuja sosiaaliset seuraukset voivat olla.  Seuraavaksi sote-uudistus mullistaa palvelurakenteen, ja vaarana on, että ihminen unohtuu jonnekin väliin.

Vihreät haluavat varmistaa, että kuntalaisten laadukkaat palvelut turvataan myös haastavassa saranavaiheessa. Muutosrajoitin, jolla kuntia on kannustettu pitämään sote-menot kurissa, ei saa olla Muumilaakson mörkö, joka jäädyttää ensi vuoden palvelut.

Jos oikea-aikainen hoitoketju ja ennaltaehkäisy unohdetaan, inhimilinen hinta on kova.

Hyvinvointialueiden käynnistäminen vuoden 2023 alussa vie paljon viranhaltijoiden työaikaa.

Sipoo on tähän asti kyennyt tarjoamaan korkeatasoiset sote-palvelut kuntalaisille, nyt niiden turvaaminen vaatii proaktiivista ajattelua.

Monen asian suhteen voisin lukea vihreiden viime vuoden valtuustopuheen jotakuinkin sanasta sanaan.

Silloin puhuimme päätöksentekokulttuurista, jonka pitäisi olla avointa ja läpinäkyvää.

Muistutimme myös kestävän kehityksen periaatteesta, juhlapuheiden suosikkitermistä.

Budjetti sen sijaan on konkreettinen työkalu, jolla Sipoota voidaa kehittää ympäristön kannalta kestävästi. Se tarkoittaa luonnonvaroja ja maa-alaa säästäviä ratkaisuja asumiseen, liikkumiseen ja palveluihin.

Sosiaalinen kestävyys taas edellyttää riittäviä resursseja sekä soteen että sivistykseen. Yhtä tärkeää on taloudellinen kestävyys – se, että kunnan varoja käytetään viisaasti; kuntalaisten ja ympäristön hyvinvointia maksimoiden.

Luonnon monimuotoisuudesta huolehditaan Sipoossa hienosti ohjeissa ja suunnitelmissa, mutta esimerkiksi kunnan omistamilla alueilla tämä ei juurikaan käytännössä näy. Luonto on Sipoon ykkösvetovoimatekijä, joten sen säilymiseen ja monimuotoiseen kukoistukseen on syytä panostaa.

Yksi tärkeä osa kestävyyttä on myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista huolehtiminen. Sipoossa on jo menetetty monta arvokasta upeaa vanhaa rakennusta siksi, että ne on päästetty pilaantumaan. On syytä vaalia harvoja jäljellä olevia, jotta Sipoon historia ja omaleimainen tunnelma välittyy tuleville sukupolville.

Viime vuonna olimme huolissamme juridisesta osaamisesta Sipoossa eikä huoli ole väistynyt. Niinpä ehdotamme, että ensi vuonna kuntaan viimein palkataan lakimies, joka valvoo silmä tarkkana Sipoon ja veronmaksajien etua.

Toivomme kaikkien ryhmien suhtautuvan vakavasti tähän huomioon. Me kaikki teemme luottamushenkilönä työtä virkavastuulla.

Lopuksi haluamme muistuttaa syistä, miksi rakennusvalvonnan lupakäsittely suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten osalta on kasaantunut.

Ensinnäkin hakemuksia on enemmän kuin aiemmin. Toisekseen samaan aikaan rakennusvalvonta on joutunut luomaan uudet linjausperiaatteet lupakäsittelylle. Tämä on vaatinut aikaa.

Linjausta piti tarkistaa siksi, että lupia on myönnetty liiaksi, kaavoituksen mitoituksen osoittamaan ylärajaan saakka.

ELY-keskuksen ohjauksen ja hallinto-oikeuden ratkaisujen johdosta on kuitenkin todettu, että se johtaa useilla alueilla tiiviimpään rakentamiseen kuin mitä yleiskaavan ja osayleiskaavan pohjalta on mahdollista sallia. Rakentaminen vaatisi siis asemakaavaa.

Tästä syystä hakemuskäsittelyyn on muodostumassa tilapäisesti aiempaa pidempi käsittelyaika. Rakennusvalvonta on arvioinut, että käsittelyaika vuonna 2022 olisi alle 9 kuukautta. Tilanne on valitettava, mutta resurssitilanteen vuoksi ymmärrettävä.

Olisi kohtuutonta vaatia aiempaa tavoitetta, neljän kuukauden käsittelyaikaa, ellei lisäresurssia saada. Rakennusvalvonta on onneksi ilmoittanut tilanteen olevan tilapäinen ja arvioinut sen korjaantuvan pikkuhiljaa ensi vuoden aikana.

Nyt rakennusvalvonnalle tulisi antaa työrauha ja mahdollisuus testata uutta linjausta lupien myöntämisessä. Näin saadaan kokemusta siitä, onko linja nyt oikea – eli lainmukainen.

Me vihreät painotamme, että rakentamisen sallimisessa kaavoitus on avainasemassa.

Toivomme, että tämän vellovan keskustelun myönteisenä seurauksena Sipoon kaavoituksen resursseja lisätään.

Kunnan kestävä kasvu tapahtuu nimenomaan kaavoituksen kautta. On hyvä muistaa myös se, että luvituksen pitäisi ajaa kaikkien kuntalaisten etua, ei ainoastaan luvanhakijan. Vaarana voi olla sekin, että yhteisiä luontoalueita pikkuhiljaa nakerretaan.

Näiden vaikeiden asioiden jälkeen haluamme kiittää jokaista Sipoon kunnan työntekijää. Aika on ollut teille poikkeuksellisen kuormittavaa eivätkä poliitikkojen tahtotilat sitä helpota.

Lämmin kiitos siitä, että jaksatte tehdä tärkeää työtä Sipoon ja sipoolaisten hyvinvoinnin eteen.