Hallinto-oikeus kumosi Sipoon kunnanjohtajan salauspäätöksen

Helsingin hallinto-oikeus on päättänyt, että  kunnanjohtaja Mikael Grannaksen on luovutettava Nevas Gårdin alueen maanläjitykseen liittyvät asiakirjat kunnanhallituksen jäsenelle Marketta Mattilalle (vihr).

Hallinto-oikeus perustelee ratkaisuaan sillä, että kunnanhallituksen jäsenen tietojensaantioikeus koskee luottamustoimen hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja, riippumatta siitä, sisältävätkö asiakirjat salassa pidettäviä tietoja.

Tapaus liittyy Sipoon kunnanhallituksen kokoukseen syksyllä 2020. Tuolloin kunnanhallituksessa oli keskusteltu Nevas Gårdin kaava-alueen tilanteesta, mutta siihen liittyviä asiantuntijalausuntoja – joita kunnanhallituksen jäsenille oli referoitu 45-sivuisen power point -esityksen muodossa – ei Marketta Mattila saanut tutkittavakseen. Hän olisi halunnut nähdä myös alkuperäiset asiakirjat, ei pelkästään teknisen johtajan tulkintaa kyseisistä asiakirjoista.

Kunnanjohtaja kuitenkin kieltäytyi luovuttamasta asiakirjoja Mattilalle ja perusteli kantaansa sillä, että ne olisivat julkisuuslain perusteella salassa pidettäviä.

Sipoon Vihreät ja Mattila pitivät kunnanjohtajan päätöksen lakiperusteluja ontuvina. Tästä syystä katsottiin, että on syytä viedä salassapitopäätös hallinto-oikeuden objektiiviseen tarkasteluun.

”Harmillista on, että asian käsittely kesti näin pitkään. Siitä huolimatta hallinto-oikeuden päätös on tärkeä signaali, joka muistuttaa päättäjien oikeudesta saada tietoa. Toivottavasti se vahvistaa myös päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Sipoossa”, sanoo Mattila.

”Nyt on selvää, että kunnanhallituksen jäsenenä minun olisi pitänyt saada nähtäväkseni kunnanjohtajan asiantuntijoilta tilaamat asiakirjat, etenkin kun niistä tehdyillä tulkinnoilla meille perusteltiin tarvetta käynnistää sovintoneuvottelut Nevas Gårdin alueella maata läjittävän yrityksen kanssa. Tilanne oli minulle päättäjänä hyvin erikoinen. Olinhan tietoinen lomakylä -hankkeeseen liittyvistä epäselvyyksistä, jotka olivat jo pidemmän aikaa työllistäneet kunnan rakennus- ja ympäristövalvontaa.”

Nevas Gårdin mökkikylä nousi uutiseksi keväällä 2021. Tuolloin muun muassa Helsingin Sanomat (6.5.2021) teki jutun alueen massiivisista maantäytöistä sekä ”fysiikan rajoja rikkovasta tulvasta”, joka oli vyörynyt alueen asukkaiden pihamaille.

Nevas Gårdin alueelle on läjitetty useamman vuoden ajan maamassoja sekä erilaista kierrätysmateriaalia kuten voimalaitostuhkaa ja betonimursketta.