Puheenjohtajan vastine Sipoon Sanomissa 10.2.2022

Vastuullista päätöksentekoa rakentamiseen

Sipoon Sanomissa (3.2.2022) oli kirjoitus Sipoon Perussuomalaisten puheenjohtajan Ilkka Sillanpään näkemyksestä rakennus- ja ympäristövaliokunnan myöntämiin lupiin liittyvistä valituksista, joita on tehty Helsingin hallinto-oikeuteen. On tarpeen antaa vastine ja oikaista esitettyjä väitteitä siltä osin, kuin ne koskevat Sipoon Vihreitä.

Kirjoituksessaan Sillanpää rakentaa salaliiton omaista siltaa kolme valitusta tehneen Suomen luonnonsuojeluliiton ja Sipoon Vihreiden välille. Tällaiset teoriat kuittaamme perättöminä omaan arvoonsa. Sipoon Vihreillä ei luonnollisestikaan ole mitään tekemistä Luonnonsuojeluliiton päättämien valituslinjausten kanssa. On totta, että edustajamme viime valtuustokaudella maankäyttöjaostossa oli Vihreään puolueeseen sitoutumaton henkilö, joka sittemmin on työskennellyt Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirissä erityisasiantuntijana. Pyysimme häntä aikanaan ottamaan paikan jaostossa, jossa käsitellään mm. kaavoja, koska hänen ympäristöarvonsa vakuuttivat ja hänen metsä- ja kaavoitusasiantuntemuksensa on huippuluokkaa. Valintamme osoittautui erinomaiseksi, sillä neljän vuoden toimintakauden aikana useita kaavoja muutettiin ympäristönsuojelun kannalta parempaan suuntaan. Onkin aivan kohtuutonta, että näin jälkikäteen tämä loistava työpanos halutaan tuoda esiin valheellisessa ja ikävässä valossa.

Mitä Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokuntaan tulee, haluamme todeta, että kyseessä on viranomaiselin, jonka päätöksenteon lupa-asioissa tulee perustua lainsäädäntöön ja oikeusharkintaan. On hyvin epätavallista koko Suomen mittakaavassa, että valmistelevien virkamiesten tekemät esitykset kerta toisensa jälkeen jyrätään valiokunnassa poliittisten päättäjien toimesta. Nykyään näin kuitenkin tapahtuu rakentamisen suunnittelutarve- ja poikkeamisluvissa siitä huolimatta, että virkamiehet ovat tehneet esityksensä virkavastuulla ja lakiin tukeutuen. Osassa valiokunnan päätöksiä lainmukaisuus on viime aikoina ollut nähdäksemme varsin kyseenalaista, minkä vuoksi päätöksistä on jouduttu kokouksissa äänestämään.

Nyt osaa päätöksistä tutkitaan valitusten takia hallinto-oikeudessa. Valiokunnan joulukuun kokouksen päätöksistä on jätetty yhteensä kuusi valitusta hallinto-oikeudelle. Se on aivan poikkeuksellista ja siitä tulisi ehkä kyetä vetämään jotain johtopäätöksiä – kuten myös ELY-keskuksen lähettämistä edistämisterveisistä (lue: moitteista) tilanteessa, jossa ELY-keskukselta on Sipilän hallituksen toimesta sujuvoittamisen nimissä viety laissa aiemmin ollut valitusoikeus muutama vuosi sitten pois. Valitusten sijaan ELY lähettää nykyisin edistämisterveisiä kuntiin tilanteissa, joissa tulkitsee kunnan päätöksenteossa huomautettavaa.    

Sipoon erityislaatuinen asema Helsingin kainalossa asettaa korkeat vaatimukset lupakäytännölle ja samaan aikaan yhteistyö valiokunnassa takkuaa pahasti. Tällaisesta tilanteesta ei maanomistajillekaan ole mitään hyötyä, päin vastoin. Sen sijaan hyötyä olisi siitä, että alettaisiin rakentavasti ja yhteistyössä miettiä luvittamiskeinoja, joihin laki taipuu ja joihin ELY-keskus sekä hallinto-oikeuskin olisivat tyytyväisiä. Työkaluja on useita, mutta niitä ei ilmeisesti haluta testata, vaan ennemmin huudellaan ja kaadetaan kuraa niskaan mielipidepalstoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Mielestämme sujuvoittaminen, jota Sipoossa niin peräänkuulutetaan, ei voi tarkoittaa todellisuudessa sitä, että lupien lainmukaisuudessa lähdetään oikomaan. Kaikkien on hyvä muistaa, että kunnan strategia ei ohita maankäyttö- ja rakennuslakia tai kaavoja. Kohun keskellä on myös aiheellista tajuta, että 80-90 % suunnittelutarve- ja poikkeamishakemuksista ratkaistaan myönteisenä, mutta nämä päätökset tekee virkamies. Valiokunnalle tuodaan käsittelyyn vain ne esitykset, joissa virkamiehet ovat päätyneet kielteiseen ratkaisuun.

Aiomme jatkaa linjaamme rakentamisen suunnitelmallisuuden ja ennakoitavuuden puolustamiseksi, vaikka jatkossakin meihin kohdistuisi maalitusta ja vääristetyn totuuden levittämistä. Haluamme kohdella maanomistajia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti sekä edistää suunnitelmallista eheää yhdyskuntarakennetta. Arvomme vaativat hyvän rakennetun ympäristön puolesta toimimista. Vain siten saamme säilytettyä Sipoon helmiä, joita ovat mm. laajat yhtenäiset viher- ja virkistysalueet sekä vapaat rannat – se, mikä niistä on jäljellä. Haluamme myös tukea asuntojen ja palveluiden syntymistä etenkin taajamiin ja kyliin. Ehdotuksemme uuden kaavoittajan viran perustamisesta tukee tavoitteitamme kaavoituksen vauhdittamisessa sekä hallitun kasvun edistämisessä, ja olemme iloisia, että saimme siihen valtuuston enemmistön tuen budjettiväännön yhteydessä viime vuonna. Seuraavaksi tulisi edistää uusien lainmukaisten ratkaisujen etsimistä mahdollisimman myönteiselle lupapolitiikalle valiokunnassa. Siihen tarvitaan tiedon ja lakituntemuksen lisäksi yhteistyöhalua, jotta lupaprosessit ja kaavat eivät veny tarpeettomasti.

Harri Lehtonen, puheenjohtaja, Sipoon Vihreät – De Gröna i Sibbo