Nikkilän kartanon keskuksen kaava Ng8

Vihreän ryhmän puheenvuoro kaavan hyväksymisen kohdalla
Valtuuston kokous 5.6.2023

Sipoon strategiaan kuuluu vahva ja kestävä kasvu. Kasvu mahdollistaa sen, että ihmisten kovasti kaipaamat palvelut paranevat. Me poliitikot olemme kuntastrategiassa sitoutuneet kasvun mahdollistamiseen ja tukemiseen.

Sipoo tulee kasvamaan sijaintinsa takia, halusimme sitä tai emme. Sipoo ei ole irrallinen alue Uudellamaalla, vaan kuntamme kehittymistä pitää tarkastella myös koko pääkaupunkiseudun ja maakunnan näkökulmasta. Kehitystä ohjaa myös MAL-sopimus, jossa Sipoo on sitoutunut alueen kehitykseen sekä asuntotuotannon että liikenteen näkökulmasta.

Sipoossa on kolme taajama-aluetta, joita on järkevää kehittää tiiviimmällä yhteiskuntarakenteella. Tiiviyttä voidaan vähentää mitä kauemmaksi varsinaisesta taajamakeskuksesta siirrytään. Tiiviimmällä yhteiskuntarakenteella voimme varmistaa, että palvelut on saatavissa lähellä kuntalaisia etenkin taajamien tuntumassa. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö kyliä pitäisi kehittää, mutta niiden kehittäminen on tehtävä taajamia tukien. Pelkällä omakotitalojen mattomaisella yhteiskuntarakenteella ei laadukkaita palveluita ja julkisen liikenteen hyviä yhteyksiä Sipooseen saada. Selvää on, ettei omakotitalomatto ole ekologisestikaan kestävää.

Toivomme siis Sipooseen monipuolisesti erityyppisiä asumisen muotoja, jotta eri elämänvaihetta elävät kuntalaiset löytävät sopivan asumismuodon omasta kotikunnastaan. Ng8-kaavassa on juuri näitä erityyppisiä asumismuotoja tarjolla. Toki kaava on vihreiden makuun hieman turhan omakotitalovaltainen, mutta nähdäksemme nyt meille tuotu kaavaversio on aika hyvä kompromissi siitä, mitä eri poliittisissa ryhmissä toivomme.

Nikkilä on Sipoon kuntakeskus. Nikkilän kartanon keskuksen alue tukee Nikkilän kasvua olennaisesti. Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava mahdollistaa osaltaan raideliikenteen saamista Sipooseen. Se on mielestämme tärkeä näkökulma.

Pellolle rakentaminen on luonnon kannalta lähtökohtaisesti aina parempi kuin metsään rakentaminen. Luontoarvojen huomioinnin osalta kaava on mielestämme onnistunut. Kaavan luontoselvityksessä todetut erityiset luontoarvot on jätetty lähes kokonaisuudessaan rakentamisen ulkopuolelle. Puronvarret ja arvokkaat metsäalueet on kaavassa rajattu rakentamisen ulkopuolelle. Erityistä huomiota jatkossa tulee tietenkin kiinnittää siihen, että virkistyskäyttö ohjataan niin, että säilytettävät arvokkaat luontoalueet säilyttävät ominaispiirteensä myös tulevaisuudessa. Luonnolle ja virkistykselle on varattu todella suuri osuus kaava-alueesta ottaen huomioon, että alue on Sipoon keskustaajamassa.

Tämä kaava mahdollistaa joukkoliikenteeseen tukeutuvan uuden viihtyisän asuntoalueen rakentamisen ja se turvaa kylämme palvelutason ylläpitämistä ja laajenemista tulevaisuudessa. Jos kartanon aluetta ei rakenneta, silloin emme varmasti saa junaakaan. Helsingin seudulle odotetaan tulevina vuosikymmeninä satoja tuhansia uusia asukkaita ja tämä heijastuu mm. liikenteen ruuhkautumiseen. Tämän vuoksi me vihreät olemme ruuhkiin jumiutumattoman raideliikenteen kehittämisen kannalla. Olemassa olevan raideinfran käyttö on myös ekologisempi ratkaisu kuin uuden infran rakentaminen. Ja vaikkei junaa tulisikaan niin Sipoon keskustaajamaahan Nikkilän kartanon alue on, kuten jo aiemmin totesin.

Ymmärrämme hyvin, että lähialueen muuttuminen on hankalaa monelle. Ajattelemme kuitenkin niin, että jos muuttaa kunnan keskustan tuntumaan, ymmärtää, että kaavoitus voi muuttaa tilanteita. Kaavoitushan on aina punnintaa alueiden kehittämisen ja alueiden säilyttämisen välillä. Monipuolisilla kaavoitukseen liittyvillä selvityksillä tutkitaan mikä tämän tasapainon tulee eri kaavoissa olla. Mielestämme Nikkilän kartanon kaavan kohdalla oikea tasapaino on kompromisseja tekemällä löytynyt.

Olemme koko ryhmä siis kaavan hyväksymisen kannalla. Vielä pienenä loppukevennyksenä sallittakoon vaikkapa se – kun erityisesti tämän kaavan kohdalla on puhuttu paljon liikuntamahdollisuuksista – että liikkumismahdollisuudethan paranevat merkittävästi, kun väkimäärään kasvun myötä saamme vihdoin uimahallinkin Sipooseen.