Rauno Haapaniemi: Millaisia kouluja Sipooseen?

Kolumni Sipoon Sanomissa 26.5.2016

Suuria ja pieniä. Sipoossa ollaan valmisteltu uutta kouluverkkoselvitystä, jonka pohjalta koulujen sijaintia ja kokoa tulevaisuudessa suunnitellaan. Suunnitelman mukaan Söderkullaan ja Nikkilään syntyy tavallista suurempia kouluja. Tämä johtuu pitkälti siitä, että Sipoossa nyt alkanut voimakas väestönkasvu kohdistuu näihin taajamiin, jolloin olemassaoleviin kouluihin on helppo tukeutua laajentamalla niitä.

Söderkullaan ollaan rakentamassa peruskoulua, joka on valmistuessaan Suomen suurimpia (oppilasmäärä olisi kaikkiaan noin 1300). Muut suuret koulut ovat yleensä kaupunkimaisissa ympäristöissä, joten vertailukohtaa koululle ei oikein ole. Vanhemmissa suuri koulukoko on herättänyt huolta, eikä varmaan ihan aiheetta. Suuriin kouluihin liittyy tutkimustenkin mukaan riskejä, esimerkiksi syrjäytymisen suhteen. En itsekään ole suuren koulukoon ensimmäinen kannattaja, mutta suurikin koulu voidaan tehdä turvalliseksi ja innostavaksi oppimisympäristöksi- jos vain tehdään asiat paremmin kuin yleensä. Ja Sipoossa kyllä tehdään.

Uuden koulun arkkitehtikilpailu kannatti järjestää, sillä se toi monta hienoa ja modernilla tavalla jäsenneltyä ehdotusta. Kilpailussa annettiin varsin vapaat kädet ja painotettiin pedagogiaa ja viihtyisyyttä. Arkkitehdit olivat todella tutustuneet uuteen oppimiskäsitykseen ja yhteisöjen rakentamiseen. Maanantaina voittanut Tandem-ehdotus rakentaa suuren koulun uskottavasti pieniksi yksiköiksi, “kyläkouluiksi”. Tämä on turvallisuuden takaava tapa jäsentää suurta koulua. Tuhat oppilasta kun eivät voi olla kaikkien kavereita. Koulussa ei tule olemaan perinteisiä luokkahuoneita, vaan oppimistiloja, joiden uskon innostavan sekä oppilaita että opettajia. Suurin haaste tulee olemaan kokonaan uudenlaisen koulukulttuurin rakentamisessa, sillä muuten suuri koulu ei toimi. Tähän rakentamiseen tarvitaan koulun henkilökunta, oppilaat ja kotiväki. Nyt voittanut ehdotus antaa hyvät puitteet yhteisöllisyyteen suuressakin yksikössä. Onnea talkoisiin!

Rauno Haapaniemi,

valtuutettu, arkkitehtikilpailun palkintolautakunnan jäsen

Aiheet: